David Ross plyn do zapalovačů 10008


72 ml
NO. 10008
Cena: 37,60

Klasifikace látky nebo směsi podle nařízení ES 1272/2008:

Směs je klasifikována jako nebezpečná.

 

Aerosol 1       H222 Extrémně hořlavý aerosol.

Aerosol 2       H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Pro více informací si stáhněte štítek výrobku.

 
Copyright © 2018 ATC distribution s.r.o. | atc@atcdistribution.cz | Webdesign